Sist endret 29. oktober 2021.

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Aprimo Rådgivning AS
samler inn og bruker personopplysninger.

Aprimo Rådgivning AS, ved styrets leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd).

Behandling av personopplysninger

Aprimo Rådgivning AS samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på aprimo.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Evolve Communication AS er leverandør av markedsføringstjenester, og har tilgang til personlig opplysninger som blir registrert på dette nettstedet.

WP-Hosting AS er nettsidens databehandler, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet.
Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på servere som driftes av WP-Hosting AS.

Det er kun Aprimo Rådgivning AS og WP-Hosting AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Aprimo Rådgivning AS og WP-Hosting AS regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Registrert CV, personopplysninger og annen registrert informasjon i Aprimo Kandidater behandles konfidensielt. CV og annen informasjon om kandidatene deles ikke med kunder og andre eksterne uten samtykke fra den enkelte kandidat i hvert enkelt tilfelle.

Nettstatistikk

Aprimo Rådgivning AS samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på aprimo.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Bruk av cookies

Våre nettsider benytter også såkalte cookies (også kalt informasjonskapsler på norsk).
Mer informasjon om dette finner du i vår Cookie Policy

Spesielt om statistikkverktøy

Verktøyet Aprimo Rådgivning AS benytter for å innhente statistikk er Google Analytics. Vi administrerer disse verktøyene ved hjelp av et Tag Management System: Google Tag Manager.

Aprimo Rådgivning AS har en kommersiell avtale med Google Analytics som garanterer at brukerne vil være anonyme og at ingen personlig identifiserbar informasjon sendes eller deles.

Hvis du likevel ikke ønsker at Aprimo Rådgivning AS skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på følgende adresser:

Spesielt om annonsestyring

I tillegg benytter Aprimo Rådgivning AS verktøy for styring av annonser og til å holde oversikt over trafikk fra betalte tjenester. Dette er verktøy som Mediebyrået Evolve Communication AS benytter og datainnsamlingen fra disse er regulert av kommersielle avtaler mellom mediebyrå og verktøyleverandør.

Følgende verktøy benyttes:

Avmelding fra noen av disse verktøyene kan skje her:

Deling av innlegg på nettsiden

Når du deler innlegg, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.

Nyhetsbrev

Aprimo Rådgivning AS sender ut nyhetsbrev en gang i kvartalet via e-post. Aprimo Rådgivning AS er databehandler for nyhetsbrevet.

E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

E-post og telefon

Aprimo Rådgivning AS benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle bedriftens oppgaver etter personopplysningslov og forvaltningslov.  Partnerne har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng.

I tillegg benytter Aprimos medarbeidere e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler. Ansatte har en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Opplysninger om ansatte

Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på Aprimos nettside.

Be om personlig data

Du kan be om å få tilgang til dine personlige data ved å kontakte kundeservice, og eventuelt be om å få slettet lagrede personlige data du har lagt inn på nettsiden ved å kommentere innlegg eller sende inn henvendelser via skjemaer på nettsiden: www.aprimo.no

Ut over dette kan du kreve å få uriktige data rettet, supplert eller slettet ved å kontakte en av partnerne. Du kan kontakte en av partnerne for å få innsyn i de personopplysningene Aprimo Rådgivning AS har om deg. Du kan også kontakte en av partnerne hvis du ønsker ytterligere informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Sletting av data

Du kan når som helst slette alle registrerte data i databasen Aprimo Kandidater. Det gjøres under “Min konto”

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Aprimo Rådgivning AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Aprimos systemer har rett på innsyn i egne opplysninger.


Kontaktinformasjon

Kjørbokollen 30
1337 Sandvika
E-post: post@aprimo.no
Telefon: +47 46 42 99 97

Du kan også kontakte oss via nettsidens kontaktskjema,
opplysningene du gir oss via denne vil kun bli brukt for å besvare din henvendelse.